Cigare - Saint Luis Rey

Saint Luis Ray slovi kao jedan od najboljih brendova Habanosa na tržištu, a imao je vjerne sljedbenike poput Frank Sinatre i James Coburna. Posebne karakteristike cigara su tamni, slatki wrapper, puni okus i vrhunska aroma.