Cigare - Vegueros

VEGUEROS - Kuba

• Brend predstavljem 1996. godine u čast bezbrojnim generacijama farmera - Vegueros koji uzgajaju najbolji duhan na svijetu

• Motaju se u zgradi nekadašnjeg zatvora koji je postao tvornicom cigara 1961. godine

Profil okusa: Zreli, biljni okus s laganim paprenastim, drvenkastim tonovima

Jačina: •••